De leidraad van de WWFT

Leidraad WWFT

In de zakenwereld wordt er regelmatig gefraudeerd. Zo proberen ondernemers de belasting te ontduiken, er zijn witwaspraktijken en er wordt gefraudeerd met grote sommen geld. Wanneer jij de eigenaar bent van een onderneming wil je natuurlijk niet dat jouw onderneming wordt gelinkt aan fraude praktijken, of dat jouw onderneming negatieve schade oploopt doordat je mogelijk hebt samengewerkt met een fraudeur. Het is daarom van belang dat je als ondernemer de leidraad van de WWFT volgt. De WWFT staat voor wet ter voorkoming witwassen en het financieren van terrorisme. Er zijn veel ondernemingen die onder deze wet vallen. Hierbij kun je denken aan verzekeraars, banken, advocatenkantoren, beleggingsinstanties, etc. de WWFT twee belangrijke eisen opgesteld. Namelijk de meldingsplicht en het cliëntonderzoek.

De twee eisen vanuit de WWFT

Door het uitvoeren van een cliëntonderzoek, kom je er als ondernemer achter of je te maken hebt met betrouwbare klanten, of dat jouw klanten mogelijk betrokken zijn bij fraudepraktijken. Je wilt immers niet dat jouw onderneming in verband wordt gebracht met criminele praktijken. Tevens is een belangrijke eis vanuit de WWFT dat je als onderneming moet voldoen aan de meldingsplicht. Dit houdt in dat wanneer je het vermoeden hebt dat je te maken hebt met fraude gerelateerde praktijken, dat je verplicht bent om hier melding van te maken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een specifieke klant ongewone transacties doet. Ook al heb je enkel een vermoeden en kun je (nog) niets bewijzen, is het belangrijk dat je hier melding van maakt. Dit omdat je graag wil voorkomen dat jouw onderneming reputatieschade oploopt, of te maken krijgt met negatieve financiële gevolgen. Wanneer je dus de eigenaar bent van een advocatenkantoor, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, is het belangrijk om de leidraad van de WWFT te volgen. Hier haal je als ondernemer uiteindelijk alleen maar voordeel uit.

De voordelen van de WWFT

Door het naleven van de eisen van de WWFT, voorkom je bijvoorbeeld dat jouw onderneming reputatieschade oploopt. Tevens kan de overheid een forse boete uitschrijven voor jouw onderneming op het moment dat je de WWFT niet correct naleeft. Ook kan er een gerechtelijke procedure worden opgestart op het moment dat je niet voldoet aan de eisen van de WWFT. Dit zijn zaken die je liever wil voorkomen. Bovendien wil je ook niet dat jouw onderneming in verband wordt gebracht met criminele activiteiten. Met behulp van een geautomatiseerd software programma, kun je ervoor zorgen dat de WWFT op een correcte wijze wordt nageleefd binnen jouw onderneming. Er zijn diverse gespecialiseerde bedrijven die jou als ondernemer van dienst kunnen zijn op het moment dat je graag zo’n software programma binnen jouw bedrijf wil integreren.